Congres Gent 22/06/2019

Waarde collegae,

Het einde van het gerechtelijk jaar komt alweer in zicht en traditiegetrouw houden wij dan ons jaarlijks congres. Dit jaar valt de datum daarvan iets later wegens de verkiezingen in het laatste weekend van mei, het late pinksterweekend, enz.

Uw deelname aan het congres is van het grootste belang omdat uw opkomst de legitimiteit van het Verbond als spreekbuis van de nabijheidsrechters bevestigt. Bovendien is het een unieke kans om collegae te ontmoeten en uw zienswijze op onze toekomst te laten kennen.

Ons congres heeft plaats in het volle historische centrum van Gent. Voor de partners is een boeiend geleid bezoek aan het oude centrum met rondvaart voorzien. Daarna sluiten wij af met een banket in het unieke decor van het herenhuis “Hôtel Falligan”, één van de prachtigste historische panden die Gent rijk is.

Wij nodigen u dan ook allen hartelijk uit op zaterdag, 22 juni 2019.

Onder de volgende links vindt u alle gegevens over het programma, de inschrijving, de volmachten, en de de routebeschrijving.

Het KVVP knoopt opnieuw aan bij een oude tradiditie en nodigt de nieuw benoemde collega’s (benoemd na het vorige congres) gratis uit tot het banket (voor de partners is het wel te eigen laste). Gelieve het aan te duiden op uw inschrijving indien dit voor u van toepassing is.

Er is mogelijkheid tot gratis parkeren op de parkeerruimte van het oude gerechtsgebouw op het Koophandelsplein. Wij vestigen echter uw bijzondere aandacht op het Gentse circulatieplan en drukken u op het hart goed op de verkeersborden te letten om problemen en boetes te vermijden.

Er is onthaal op de plaats van het congress (Korenlei, 16) vanaf 08u30.

Het officiële gedeelte van het congres moet zeer stipt om 09u15 beginnen.

In afwachting u te mogen begroeten in de Arteveldestad,

onze welgemeende collegiale groet.

 

 

Dirk VAN TRIMPONT                                                             Jean-Hwan TASSET

Congresvoorzitter – nationaal erevoorzitter                               Nationaal voorzitter