Info

 

Via de door Uitgeverij die Keure opgezette site van T.Vred.+ / T.Pol.+ kunt u de inhoudstafels en artikelen raadplegen van

  • het Tijdschrift van de Vrederechters (T.Vred.)
  • het Tijdschrift van de Politierechters (T.Pol.)
  • de boeken verschenen in de reeks Dossiers Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters (vanaf 2009)