Jaarlijks congres

Het jaarlijks congres van het Verbond zal op 3 juni 2023 in Luik plaatsvinden in het Provincie Paleis.

Place Saint Lambert nr.18 te 4000 Luik

Het onthaal van de congresleden zal vanaf 8:30 uur plaatsvinden. Het congrès begint om 9:00 stipt.

Klik hier voor de uitnodiging

De dagorde kan hier geraadpleegd worden.

Naast het statutaire gedeelte zal het congres gevat worden met het volgend thema 

Vrijheid van meningsuiting vs onthoudingsplicht: wordt de rechtsprekende macht ingeperkt?

Ten behoeven van de partners is een rondleiding in de stad georganiseerd.

Het congres zal omtreeks 12:30  afgesloten worden door een receptie en een banket in het Provincie Paleis.

Zoals als gewoonlijk is het banket aangeboden aan de collega’s politierechters en vrederechters die na het congres van 2022  werden benoemd.

U kunt zich online inschrijven of het PDF formulier hier downloaden.

U kunt via bijgaande document inlichtingen vinden betreffende hotels.

In de hoop u taalrijk op het congres te zien