Persmagistraten

 

Het Verbond heeft de volgende persmagistraten aangeduid :

Voor de vrederechters voor Nederlandstalige aangelegenheden:

Lode Vrancken, Vrederechter

0473/81.07.68 (mobiel)

089/32.29.30 (39) (vredegerecht kanton Genk)

012/39.39.76 (privé)

lode.vrancken@telenet.be

 

Dirk De Groote, Vrederechter

GSM nr. 0473/811 587

Tel. nr.: 055/33 55 00 Vredegerecht Oudenaarde

Tel nr.: 056 / 22 70 58 (privé)

E-mail: Dirk.degroote@just.fgov.be of Vred.dirkdegroote@telenet.be

 

Voor de rechters in de politierechtbank â€‹voor Nederlandstalige aangelegenheden :

Koenraad WILLEBRORDS

Mail : Koenraad.Willebrords@just.fgov.be

GSM : 0497 66 91 70