Verkiezingen ARM

In het kader van de verkiezingen voor de AdviesRaad voor de Magistratuur (ARM) van 21 juni 2024 , heeft het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters besloten om de volgende kandidaten te steunen

 

Effectieve leden :

Mevrouw Coffyn Julie

Rechter politierechtbank West-Vlaanderen afdeling Brugge

De heer de Clippele Michel

Vrederechter vredegerecht Schaarbeek 

De heer De Roy Chris

Politierechter politierechtbank Oost-Vlaanderen

Mevrouw Vermeir Ann

Vrederechter vredegerecht Halle

 

Plaatsvervangers :

 

Mevrouw Coffyn Julie

Rechter politierechtbank West-Vlaanderen afdeling Brugge

De heer De Roy Chris

Politierechter politierechtbank Oost-Vlaanderen

Mevrouw Vermeir Ann

Vrederechter vredegerecht Halle

 

 

Gezien de eigenheid van de werkomstandigheden van de vrederechters et de rechters in de politierechtbank, is het belangrijk dat collega’s die onze specificiteiten kennen in de ARM zetelen zodat onze verzuchtingen in aanmerking worden genomen in de adviezen van de ARM.

 

Het Verbond vraagt dat deze kandidaten onze volle steun krijgen zodat onze beroepen optimaal in de ARM vertegenwoordigd zullen worden.